تعبیر خواب اطاعت کردن

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب دیگران از شما اطاعت کنند، به معنای رسیدن به خوشبختی است. 

 کتاب سرزمین رویاها

  • دیگران از شما اطاعت می‌کنند: دارایی و نفوذتان بی اندازه زیاد می‌شود.
  • بچه‌ها اطاعت می‌کنند: خوشبختی در فامیل
  • همکار شما از شما اطاعت می‌کند: درکارها و معاملات پول زیادی بدست خواهید آورد.
  • یک زن مطیع: روزهای بسیار خوش در انتظارشماست.
  • یک زن جوان مطیع: یکنفر بطور جدی جذب شما شده و شما را تحسین می‌کند.

تعبیر خواب مطیع بودن

بیتون می‌گوید:

 اما اگر در خواب مطیع دیگران باشید، نشانه‌ی آن است که برای مدتی زندگی بسیار آرامی خواهید داشت. 

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما مطیع هستید: آینده شما روشن است
  • ازدیگران اطاعت می‌کنید: شغل شما یک شغل بسیار معمولی خواهد بود.

یونگ می‌گوید:

 خواب دیدن اینکه اطلاعت می کنید بیانگر تایید یک قدرت بالاتر است. شما یک روشنگری روحی جدید را تجربه می کنید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که شما نظرات یا باورهاتان را به اندازه کافی بلند بیان نمی کنید. اگر کسی از شما اطاعت می کند، به تاثیر، قدرت و اختیاری که روی دیگران دارید اشاره دارد. خواب دیدن اینکه شما مطیع نیستید بیانگر نگرش سرکش است. شاید شما در مورد یک موقعیت حس نا امنی می‌کنید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *