توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب آبنوس

حضرت امام جعفر صادق (ع) فرمايد:
آبنوس در خواب،دلالت بر كسی باشد که صفات سخت کوشی دارد بر سر پيمان ماندن و به ثروت رسيدن و غيره به او مربوط می شود .

ابراهيم كرمانی گويد:
آبنوس در خواب، زنی بود هم بر اين صنعت كه ياد كرده شد .

محمد بن سيرين گويد:
ديدن آبنوس در خواب، مردی بود كه در كار خويش سخت و محكم، اما توانگر و بخيل بود و از وی چيزي به كس نرسد .

منوچهر مطيعی تهرانی گويد :
آبنوس در زندگی ما چوبی است محکم و گران قيمت و در خواب نيز به استحکام و قوت تعبير میشود. برخی از معبران آبنوس را به بخل و حسد تعبير کرده اند و نوشته اند، داشتن شيئی خاص از چوب آبنوس که احساس کنيد به خود شما تعلق دارد بخل است و خست و حسد. اگر عصايي از چوب آبنوس داشته باشيد بر مردي محکم و استوار اما خشک که سود او کمتر عايد ديگران میشود متکی میگرديد . اگر صندوق يا کمدی از چوب آبنوس ببينيد که در خانه شماست زنی متشخص و مقتدر به زندگی شما قدم می نهد ولی اگر آن شيئی را در جايی ناشناخته مشاهده نموديد زنی با اين خصوصيات با شما برخورد مي کند. ديدن دری از چوب آبنوس برخورد و رو به رو شدن با مردی است محکم و استوار. اگر آن در بسته باشد نمی توانيد از آن مرد بگذريد و از او متنفع شويد ولي اگر باز باشد براي شما موثر و مفيد واقع میشود.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *