توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب آب بينی چیست؟

محمد بن سيرين گويد:
آب بيني در خواب فرزند بود،
اگر بيند كه آب بينی بر اندام وي افتاد، دليل كند كه وي را پسر آيد.
اگر بيند كه بر زمين افتاد، دليل كند كه دختر آيد.
اگر بيند كه آب بينی بر زن خويش افتاد، دليل كند كه زن او آبستن گردد، وليكن فرزند را بيفكند
اگر بيند كه زن بر وی آب بيني افكند، دليل كند كه او را پسري آيد.
اگر بيند كه آب بينی در سراي همسايه افكند، دليل كند كه با زن همسايه خيانت كند،
اگر بيند كه آب بينی خود را در بستر مردي افكند، همين دليل كند.
اگر بيند كه آب بينی خود را همي خورد، دليل كند كه او را فرزند شود.
اگر بيند كه آب بينی او سياه و تيره بود، دليل كند كه فرزند او را اندوه و مصيبت رسد
اگر بيند كه آب بينی او زرد بود، دليل كند كه فرزندش بيمار گردد.         http://2aks.ir

حضرت دانيال گويد:
آب بينی, دليل بر فرزند كند.

اگر بيند آب از بيني او همي آمد، دليل كند كه وي را فرزند آيد

اگر بيند كه از بيني او خل بيرون آمد همين دليل كند .

ابراهيم كرماني گويد:
اگر بيند كه از بيني او آب همي فرود آيد، دليل كند كه وامش داده شود

و از رنج و سختي و غم برهد. اگر بيمار بود، شفا يابد.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *