تعبیر خواب آب و هوا

در کتاب سرزمين روياها آمده است :
آب و هوای خوب : امنيت در همه امور
آب و هوای بد : خبرهای نا خوشايند
باد شديد : يک رفاقت بزرگ
آب و هوای طوفانی : دشمنان بدنبال شكست شما هستند.
آب وهوای بارانی : خبری دريافت خواهيد كرد كه شما را غمگين ميكند.

محمد بن سيرين گويد:
اگر هوا سرخ رنگ باشد قتل است. اگر سبز ديد غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پر گرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع در آيد و رنج رساند .

آنلی بيتون میگويد:
روی هم رفته ، ديدن آب و هوای محل و منطقه ای در خواب ، دلالت بر اتفاق های ناگوار براي بيننده خواب دارد . اگر در خواب احساس كنيد ، در هوايی سرد بسر میبريد ، معنايش اين است كه در امور كار و روابط خانوادگی دجار اخلال و اختلاف خواهيد شد .
اگر خواب ببينيد تحت تأثير رطوبت هوا قرار گرفته ايد ، علامت آن است كه خوش بينی شما نسبت به آينده درست نخواهد بو د ، و بدبختي به شما رو خواهد آورد .
اگر در خواب ببينيد كه تحت تأثير رطوبت و دماى هوا قرار گرفته ‏ايد نشانه‏ آن است كه آينده روشن و خوبى نخواهيد داشت و بدبختى به شما روى می‏اورد تنفس در هواى گرم، علامت آن است كه به خاطر گناهى كه مرتكب شده‏ ايد، رنج خواهيد کشید . ديدن آب و هوا در خواب، به معنى آن است كه بيننده‏  خواب دچار اتفاقات بدى خواهد شد.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *