توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب آجر

منوچهر مطيعی تهرانی میگويد :
آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نيز عواملي که مي توانند موجب تقويب مبانی حيات يا فکر باشند به شکل آجر مجسم میشوند و شکل میگيرند. داشتن آجرهاي زياد نشان آن است که به کار و شغل و زندگي خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و اميدوار میشويد . داشتن آجرهايی به دو رنگ سفيد و سرخ گويای آن است که در کار خويش تلون و تشتت داريد اما اين ترديد به پيروزی می انجامد. آجر روی هم چيدن نيکو است. اگر ديگری آجر میچيند و شما احساس میکنيد که او براي شما کار میکند از جانب شخصی که تدبير و قدرت دارد تقويت میشويد. اگر شما براي ديگری آجر حمل میکنيد يا روی هم میچينيد از جانب شما ديگری تقويت میشود. مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است. اگر خودتان آجرهايی را که داريد میشکنيد به ويرانی کار خويش اقدام میکنيد. روي هم رفته ديدن آجر در خواب بد نيست مگر اين که به صورت آوار روي سر شما بريزد که در چنين حالتی بهتر است در جريان روزهای آينده از برخوردهای تند با ديگران دوری بجوييد.

ليلا برايت میگويد:
اگر كسى در خواب آجر سفالى سقف را ببيند، معنى آن اين است كه در مسائل مالى شانس بسيار خوبى به او روى خواهد آورد .

آنلی بيتون می‏گويد:
1ـ ديدن آجر در خواب ، دلالت بر عدم توافق در عشق و كار است .
2ـ اگر خواب ببينيد مشغول درست كردن آجر هستيد ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهای شما براي جمع آوری ثروت به شكست خواهد انجاميد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *