تعبیر خواب آدم و حوا

آنلی بيتون میگويد :

ديدن آدم و حوا در خواب ، نشانه آن است كه واقعه ای برايتان رخ خواهد داد و شما را براي رسيدن بر موفقيت نا اميد خواهد ساخت . ديدن آدم و حوا در بهشت ، در حالی كه آدم پوششی از همان برگ درخت انجير دارد و حوا عريان است و ماری رنگارنگ كه گرد كمر و شكم او پيچيده تنها پوشش اوست ، نشانه آن است كه خيانت و بی وفايی ، هر دو دست به دست هم مي دهند تا سرنوشت شما را دگرگون سازند . اگر خواب ببينيد حوا با مار گفتگو مي كند ، نشانه آن است كه زنانی فريبكار با مكر خود به ثروت و شهرت شما زيان میرسانند .

ليلا برايت می‏گويد:

ديدن آدم و حوا در خواب، بدين معنى است كه اتفاقات و پيامدهاى نااميدكننده ‏اى در زندگى شما رخ میدهد . اگر ببينيد حوا با مار صحبت می‏كند نشانه‏ آن است كه زنان فريبكار با مكر خود به شما آسيب می‏رسانند .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

خواب آدم و حوا : خوشبختی
شما با آدم حرف میزنيد : خواسته های شما برآورده ميشود .
با حوا حرف ميزنيد : نا كامی در عشق و احساسات
يک زن خواب آدم را ببيند : او بچه دار خواهد شد
يک مرد خواب حوا را ببيند: او يک مهمانی فاميلی برگذار ميكند
يک دختر جوان خواب آدم را ببيند : او در عشق خوشبخت خواهد شد .
يک پسر جوان خواب حوا را ببيند: شغل جديدي پيدا مي كند .
خواب ببينيد كه حوا هستيد : پول و خوشبختی

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *