تعبیر خواب آرايشگاه و آرایشگر

ليلا برايت میگويد :

اگر ديديد در آرايشگاه مشغول اصلاح هستيد دليل بر آن دارد كه شما دچار خسارت و ضررى بزرگ خواهيد شد .

آنلی بيتون میگويد :
ديدن آرايشگاه در خواب علامت آن است كه با دقت و تلاش خود به پيروزي دست خواهيد يافت .
اگر دختری خواب آرايشگاه ببيند علامت آن است كه بر ثروت او اندکی افزوده خواهد شد .
ديدن آرايشگر در خواب براي يک زن علامت آن است كه از طرف خانواده به موقع سرزنش خواهد شد . اگر زني خواب ببيند موهايش را در آرايشگاه رنگ میكند علامت آن است كه دشمنان میكوشند به آبروی او خدشه وارد سازند اما او با احتياط از دام آنها میگريزد .
اگر زنی خواب ببيند موهايش را آرايشگری درست مي كند علامت آن است كه با هر وسيله ای سعی میكند نظر مردم را به خواسته های خود جلب كند و به جستجوي كارهايی جزيی خواهد رفت  ديدن آرايشگاه در خواب نشانگر آن است كه اگر كمى دقت و تلاش كنيد پيروزى‏ هاى بزرگى در زندگى نصيب شما خواهد شد .

درکتاب سرزمين روياها آمده است :

به آرايشگاه ميرويد : در حال حاضر موفق نيستيد ولي در آينده به موفقيت و شهرت ميرسيد .
با يک دوست به آرايشگاه ميرويد : دوستان به شما حسد ميبرند .
فقط به موهايتان مدل ميدهيد : به سفر خواهيد رفت.
موهايتان را طلايی ميكنيد : از كارهايتان پشيمان خواهيد شد
موهاينان را سياه ميكنيد : يک راز كشف ميشود .
موهاينان را حنايی ميكنيد : يک دوست را از دست ميدهيد .
موهايتان را بلوطی ميكنيد : موفقيت شما به تاخير مي افتد
رنگ موهايتان را از بين ميبريد  : درآمد بسيار خوبی خواهيد داشت .
دخترتان را به آرايشگاه میبريد : خبرهای خوش از راه دور
سلمانی براي شما يک كلاه گيس ميسازد : يک خطر در نزديكی شماست .
شما آرايشگر هستيد : موفقيت بزرگی نصيبتان ميشود .
موهايتان را بوسيله آرايشگر كوتاه میكنيد :در معامله اي سودهای بزرگ نصيبتان ميشود .
آرايشگر ريشتان را مي تراشد : ضرر مالی

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *