تعبیر خواب آزاد شدن

اگر كسی ببيند كه آزاد شد يا كسی او را آزاد كرد دليل كند كه اگر بيمار بود شفا يابد و اگر وام دار بود وامش گذارده شود و اگر حج نكرده باشد بگذارد و اگر بنده بود آزاد شود و اگر گناهكار بود توبه كند و اگر غمگين بود شادمان شود و از غم فرج يابد و اگر عبوس بود خلاص يابد. و علی الجمله آزادی درخواب به غايت نيكو و پسنديده است .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *