تعبیر خواب آسانسور

در کتاب سرزمين روياها آمده است :

با آسانسور پائين مي آئيد : بدشانسی شما را محاصره خواهد كرد .
با آسانسور بالا ميرويد : موقعيت شمار بهتر میشود و پولتان بيشتر
با ديگران در آسانسور هستيد : مراقب رقيب باشيد
با فاميل در آسانسور هستيد : سود مالی
آسانسور خراب : دردسر و گرفتاری
شما در آسانسور بين دو طبقه گرفتار شده ايد : شوک

آنلی بيتون میگويد :

اگر خواب ببينيد با آسانسور بالا میرويد نشانه آن است كه در كسب ثروت و به دست آوردن مقام اجتماعی پيروز میشويد اما اگر خواب ببينيد با آسانسور پايين میرويد نشانه آن است كه بدبختی باعث دلسردی و نوميدی شما میكردد اگر خواب ببينيد برای سوار شدن به آسانسور به موقع نمیرسيد نشانه آن است كه از شكست و نوميدی با محافظه كاری میگريزيد اگر خواب ببينيد آسانسور در طبقه ای ايستاده است و حركت نمیكند نشانه آن است كه حادثه خطرناكی شما را تهديد میكند.

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *