توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب ازدواج

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

زن گرفتن درخواب بر چهار وجه است.

  ۱ – بزرگی و مقام 

۲ – زیادتی مال 

۳ – سرحالی وآسایش 

۴ – خرمی و شادی 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • ازدواج – عروسی: رسیدن به هدف
  • ازدواج کردن: سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد
  • دیدن شوهر: امیدهای واهی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب ازدواج: ایام خوش در پیش است.
  • در یک ازدواج شرکت می‌کنید: منفعت‌های بزرگ مالی
  • دیدن ازدواج با زن در خواب
  • دیدن زن: در آمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی

محمدبن سیرین گوید: 

اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.
ابراهیم کرمانی می گوید: 

اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

معبرین غربی می گویند: اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید: به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *