توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب اسکلت

 آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن اسکلت در خواب، نشانه آن است که از دست دشمنان خود رنج خواهید کشید.

بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید پوست و گوشتی بر تنشان نیست و اسکلتی هستید، علامت آن است که از موضوعی بیهوده عذاب می‌کشید، باید بیشتر به خود مسلط شوید.
  • اگر خواب ببینید اسکلتی پیوسته به دنبالتان حرکت می‌کند، نشانه آن است که به زودی با واقعه ای تکان دهنده روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب اسکلت مرده

کتاب سرزمین رویاها

  • اسکلت یک مرده: از روی یک وصیت نامه به شما پول می‌رسد.
  • اسکلت یک زن: مرگ یک بچه

تعبیر خواب اسکلت مرگ

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن اسکلت مرگ در خواب، نشانه آن است که به تأثیرات منفی کار دیگران مبتلا خواهید شد و خوشبختی از چنگ شما می‌گریزد.
  • دیدن اسکلت مرگ روی اعلامیه سوگواری، نشانه آن است که ترس و هراس شما بی جهت است، وقایع مطلوبی برایتان رخ خواهد داد.

تعبير خواب استخوان به روايت منوچهر مطيعی

ز‌می‌دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند، ولی غالبا ان را «مال» تعبیر کرده اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر ان است.
به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان های محکم‌تر مجسم می‌شود.
«نفایس الفنون» استخوان را «مال حرام» دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می‌شود.
یافتن استخوان به دست آوردن مال است. بخصوص اگر گوشی به ان چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت ودر بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریبا بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد.
داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه ان به اندازه استخوان مربوط می‌شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما.
اگر شما به کسی استخوان می‌دهید که گوشتی بر ان چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می‌شود که ان شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.
چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن رابا نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید.
نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از ان بهره‌مند شوند. اگردر خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می‌گوید از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعد‌ها و جدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان را از انجام ان کار سرزنش می‌کنید. حالا اگر در خواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می‌آید.
اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می‌کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می‌شود، ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده‌اید برای شما حادثه‌ای پیش می‌آید که صرفا مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید می‌توانید یا ان را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می‌گیرد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *