تعبیر خواب اشک

 • اشک در چشم شما: نشانه‌ای از شادی است. همچنین پاکسازی معنوی و روحی نیز علائمی هستند که در خواب اشک در چشم تفسیر می‌شوند.
 • اشک داغ: نشانه‌های مشکل، غم و مشکلات. آن‌ها همچنین ممکن است نشان دهند که شما در معرض درد هستید.
 • اشک در چشم دیگران: به این معنی است که شما باید در رابطه با رفتار خود با دیگران تجدید نظر کنید.
 • اشک‌های رنگارنگ عجیب و غریب: نشان می‌دهد که شما یک درس آموخته اید یا جایگاهی در زندگی به دست آورده اید.
 • اشک زخم: بدان معنی است که شما در بدهی و یا از دست دادن مال، یا در از دست دادن کسب و کار و یا رابطه با کسی هستید.
 • گریه بدان معنی است که شما در حال حاضر به اهمیت واقعی زندگی واقف هستید. 
 • همچنین نشان می‌دهد که در زندگی شادی و خوشبختی به دست می‌آورد.
 • گریه نشانه مثبت است که یک درس و حکمت و قدرت را که از طریق یک وضعیت به دست آورده‌اید و آموخته‌اید.
 • اشک در چشم شما نیز به این معنی است که شما باید با مشکلات و ناراحتی مواجه شوید.
 • شما قصد زندگی زودگذر را دارید. آن زمان چیزی جز درد و غم و اندوه نخواهد آورد.
 • تماشای دیگران گریه نشان می‌دهد که شما به رفتار خود نسبت به آن‌ها نگاه می‌کنید و اعمال خود را از مردم اطرافتان بازبینی می‌کنید.

تعبیر خواب قطره اشک

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

در خواب دیدن اشک که از چشم برآید بر سه وجه بود،

 1. شادی و خرمی
 2. غم و اندوه
 3. نعمت 

 لوک اویتنهاو می‌گوید: 

اشک: شادی، نیکبختی

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

خواب اشک: خصومت به شادی ختم می‌شود 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی اشک می‌ریزی، تعبیرش این است که غمگین و دردمند می‌شوی 
 • اگر ببینی اشک سرد می‌ریزی، شاد و خوشحال می‌شوی.
 • اگر ببینی اشک تو بروی صورتت می‌ریزد مال و اموال خود را خرج می‌کنی.
 • اگر ببینی بدون گریه کردن روی صورت تو اشک می‌باشد، به تو حرف طعنه‌آمیز می‌زنند.
 • اگر ببینی در چشم تو به جای اشک، گرد و خاک جمع شده است، به اندازه آن گرد و خاک، مال حلالی را بدون زحمت به دست می‌آوری.
 • یونگ می‌گوید:

 خواب دیدن اینکه شما اشک می ریزید بیانگر این است که در یک دوره شفا در زندگی تان هستید. اشک نمادی از دلسوزی، شفای احساسی و پاکی معنوی است. تعبیر دیگر این است که اشک بیانگر درد است. خواب دیدن کسی که اشک می ریزد بیانگر این است که شما نیاز دارید در مورد کارهاتان مجدد فکر کنید و اینکه چطور رفتار می کنید، ممکن است روی اطرافیان‌تان اثر گذارد. دیدن قطره اشک در خوابتان بیانگر خرد قبلی است که یاد گرفته اید یا به خاطر آورده اید.

تعبیر خواب گریه کردن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • گریه کردن در خواب، نشانه آن است که به زودی گرفتاری شما را محاصره خواهد کرد.
 • دیدن گریستن دیگران در خواب، علامتست که اندوه شما شادمانی دیگران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

لیلا برایت می‌گوید:

 گریه کردن در خواب، نشانه‌ی خوشی‌ها است

.درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

خواب ببینید که گریه می‌کنید: یک هدیه دریافت خواهید کرد. 

تعبیر خواب اشک ریختن دیگران

کتاب سرزمین رویاها

 • بچه‌ها اشک می‌ریزند: ازدواج شما باعث خوشبختی شما خواهد شد.
 • نامزد یا دوست شما اشک می‌ریزد: آرامش خاطر
 • بستگان شما اشک می‌ریزند: کارهای شما در آینده دقایق سختی را خواهند گذارند. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *