تعبیر خواب اقیانوس

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 اقیانوس: سفری بزرگ

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

خواب یک اقیانوس آرام: زندگی زناشوئی شما به شدت آشفته می‌شود.

 آنلی بیتون می‌گوید: 

  • دیدن اقیانوس آرام در خواب، برای ملوانان نشانه سفرهایی سود آور و دلپذیر است. برای تجار نشانه دادوستدهایی پر منفعت است، برای جوانان نشانه وصال و یافتن همسری زیبا است.
  • اگر در خواب اقیانوس را از فاصله ای دور ببینید و صدای تصادم امواج را با بدنه کشتی‌ها بشنوید، نشانه آن است که اوقاتی پر از تشنج درمحیط خانواده خواهید داشت.

تعبیر خواب کف اقیانوس

بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید امواج کف آلود اقیانوس، ساحل را می‌لیسد، علامت آن است که زیر کانه از چنگ دشمنان خواهید گریخت.
  • اگر خواب ببینید عمق اقیانوس آنقدر کم است که می‌توانید به راحتی در آن راه بروید، علامت آن است که کسب موفقیت با سختی و اندوه آمیخته است.
  • اگر با کشتی از اقیانوس آرام بگذرید، علامت آن است که در زندگی طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

تعبیر خواب اقیانوس مواج و طوفانی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • یک اقیانوس طوفانی: به مشکلات متعددی بر خواهید خورد.
  • موجهای اقیانوس به کشتی شما می‌خورد: در امور کاری یک مصیبت در پیش است.
  • در هوای خوب شما سواربر کشتی روی اقیانوس هستید: کارهای شما بخوبی پیش خواهد رفت.
  • در هوای طوفانی شما سوار بر کشتی روی اقیانوس هستید: مشکلات بسیار بزرگ
  • روی یک کشتی در حال غرق شدن در اقیانوس هستید: ماجرای عشقی شما همین جا تمام می‌شود. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *