توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب الکل

آنلی بیتون: 

اگر زنی خواب ببیند مشروب الکلی می‌نوشد،احتمال دارد برای رفع اختلافات دیگران میانجی شود و در این راه سلامتش به خطر بیفتد. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • نوشیدن آن با آدم‌های سرخوش: دوره ای خوش خواهید داشت
  • نوشیدن آن با آدم‌های غمگین: خیانت

لیلا برایت می‌گوید:

 نوشیدن الکل در خواب، بدین معنا است که از کارهایتان نتایج خوبی به دست نمی‌آورید. 

تعبیر خواب بشکه پر از الکل

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 یک بشکه پر از الکل: موفقیت در کارها 

تعبیر خواب شیشه الکل

منوچهر مطیعی تهرانی:

 شیشه‌هایی که درون آن‌ها مشروبات الکلی می‌ریزند اشاره ای هستند به فساد و گناه

تعبیر خواب شراب

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیر خواب شراب بر سه وجه است:

  1. مال حرام
  2. ازدواج
  3. نعمت.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: 

اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد. 

  • چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است 
  • اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:

  • تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.
  • اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
  • اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب مشروب خوردن

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *