توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب انجیل

محمدبن سیرین گوید:

 اگر ببیند که انجیل می‌خواند، دلیل بود که از حق به باطل فریفته شود و خودرأی شود. اگر بیند از کتاب انجیل همی خواند، دلیل کند از آن کسانی که از ملت عیسی باشند، خیر اندک بدو رسد. اگر از بر می‌خواند، دلیل است از حق به باطل گردد و دوستدار ترسایان شود.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 خواب کتاب انجیل، نشانه زندگی سالم و بی ضرر و مورد پسند است. 

تعبیر خواب مخالفت با انجیل

آنلی بیتون: 

اگر در خواب ببینید که با تعالیم انجیل مخالفت می‌کنید، نشانه آن است که دوستی شما را وسوسه می‌کند تا دست به کارهای ناپسند بزنید، اما شما در مقابل وسوسه‌ها مقاومت خواهید کرد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *