تعبیر خواب باد بزن

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن بادبزن در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک خبرهایی خوب و حیرت انگیز به دست شما خواهد رسید.

 درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 شما یک بادبزن دارید: خبرهای بسیار خوش 

تعبیر خواب باد زدن با باد بزن

بیتون می‌گوید: 

اگر دختری خواب ببیند با باد بزن خود را باد می زند، نشانه آن است که با افراد جدیدی آشنا خواهد شد. اگر خواب ببیند بادبزن کهنه ای را گم می‌کند، نشانه‌آن است که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد. 

کتاب سرزمین رویاها:

  • یک زن جوان خواب ببیند که او را باد می‌زنند: او بزودی ازدواج خواهد کرد.
  • خانم مجردی خود را باد می زند: بزودی آشنا ئیهای مهم و مفیدی خواهد داشت.

تعبیر خواب خرید و گم کردن باد بزن

کتاب سرزمین رویاها

  • باد بزنتان را گم می‌کنید: یک دوست صمیمی از شما دوری خواهد کرد.
  • یک زن یک بادبزن می‌خرد: او مرد دیگری را دوست دارد.
  • دیگران بادبزن دارند: شما رقبای بی شماری دارید.
  • رقیب شما یک بادبزن دارد: پول از دست می‌دهید.
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *