تعبیر خواب بازار

لوک اویتنهاو می‌گوید: 

بازار: سعی کنید سطح معلومات خود را بالا ببرید

 آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید در بازار هستید، علامت آن است که در تمامی امور زندگی توفیق خواهید یافت. 

کتاب سرزمین رویاها :

  • خواب یک بازار: شانس
  • شما در یک بازار هستید: شانس در عشق

تعبیر خواب بازار متروکه

آنلی بیتون:

  • دیدن بازاری متروک در خواب، علامت آن است که پریشان و افسرده خواهید شد.
  • دیدن سبزیجات گندیده یا فاسد در بازار، نشانة آن است که در حرفة خود زیان خواهید دید.
  • اگر دختری خواب ببیند، نشانة آن است که تغییراتی مساعد در زندگیش اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب خرید و فروش در بازار

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر خواب ببینید که از بازار خرید می‌کنید، بیانگر داشتن روابط نادرست است. اگر خواب ببینید که در بازار چیزی می‌فروشید، بیانگر تغییر شغل است. اگر در خواب خود را در بازار مکاره ببینید، بیانگر بدشانسی و ناراحتی است. 

کتاب سرزمین رویاها:

  • شما چیزهایی در یک بازار مکاره می‌خرید: آرزوهایتان را برآورده خواهید کرد.
  • دیگران در یک بازار چیزهایی می‌فروشند: به شما یک پیشنهاد مهم می‌شود.
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *