تعبیر خواب بدبختی

  لوک اویتنهاو می‌گوید:

بدبختی: خوشبختی 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر خواب ببینید گرفتار بدبختی شده‌اید، تعبیرخواب چنین است که پیاپی شکست خواهید خورد، و تا مدتی زندگی تیره و تاری خواهید داشت. 

تعبیر خواب بدبخت شدن دیگران

بیتون می‌گوید: 

اگر خواب ببینید دیگران به بدبختی دچار شده‌اند، دلالت بر آن دارد که وجود فردی موجب خواهد شد که در کارهایتان با عدم موفقیت مواجه شوید. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *