تعبیر خواب بد اخلاقی

بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب همسر خود را اخمو و بد اخلاق ببینید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد. 

کتاب سرزمین رویاها:

 زن و شوهرها بد اخلاق هستند: صحبت‌های احمقانه بیداد می‌کنند. 

دیدن بد اخلاق شدن خود در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است: 

شما بد اخلاق هستید: گرفتاری وناکامی 

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر در خواب احساس کنید که بد اخلاق هستید، نشانه‌ی آن است که اوقات خوشی پیش رو دارید.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب احساس کنید بد خلق هستید، علامت آن است که باید مقام ویژه خود را در اجتماع پیدا کنید. 

آنلی بیتون:

  • اگر در خواب دیگران را بدخلق بیابید، نشانه یافتن دوستانی نامساعد و اشتغالاتی بیهوده است.
  • اگر در خواب اطرافیانتان را بدخلق ببینید، بیانگر آن است که با افرادی نالایق همنشین می‌شوید.

کتاب سرزمین رویاها:

  • دیگران بد اخلاق هستند: شانس در کار
  • دوست مورد علاقه شما بد اخلاق است: با یکنفر آشنا می‌شوید و عاشق او می‌شوید.
  • رئیس شما بد اخلاق است: شما را به محلی دعوت خواهند کرد.
  • نزدیکان شما بد اخلاق هستند: گرفتاری‌های خانوادگی
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *