تعبیر خواب برهنگی (اوریانی)

اگر خواب ببینید که بدون لباس و لخت هستید، تعبیر این خواب نوعی هشدار است. راز‌های شما در حال فاش شدن هستند. مراقب باشید که با چه کسانی درد و دل می‌کنید. اسرار زندگی خود را برای هر فردی بازگو نکنید. برخی افراد از این اطلاعات برای صدمه زدن به شما استفاده خواهند کرد.

خواب درباره لباس نداشتن دیگران

اگر در خواب ببینید که سایر افراد لخت هستند، مردمی که شما می‌شناسید، این خواب نیز نشان از یک هشدار دارد. باید مراقب برخی افراد در زندگی خود باشید، یعنی به آن‌ها توجه کنید. از طرفی مراقب و مواظب برخی چیز‌ها در زندگی باشید، چراکه این موارد می‌تواند برای شما شادی به ارمغان بیاورد. چیز‌ها یا افرادی که از آن‌ها غافل شده اید، ممکن است از کنار شما بروند و دست‌های شما را خالی بگذارند، بنابراین قبل از اینکه دیر شود به آن‌ها اهمیت دهید و مراقب آن‌ها باشید.

امام صادق (ع) فرمایند: 

تعبیر خواب برهنگی برای مرد صالح خیر و خوبی می‌باشد، ولی تعبیرش برای مرد مفسد و بدکردار بدی و رسوائی است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی برهنه هستی و از مردم خجالت می‌کشی، قصد سفر حج می‌کنی، یا اگر مرد عفیف و پاکدامن باشی و این خواب را ببینی، گناه تو بخشیده می‌شود، در غیر اینصورت اگر درستکار و صالح نباشی تعبیرش بد می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

 • اگر ببینی برهنه هستی و در طلب دنیا و مادیات هستی، تعبیرش غم و اندوه می‌باشد.
 • اگر ببینی به خاطر بیماری برهنه شده‌ای، به زودی از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ 
 • اگر در خواب ببینی جنب و برهنه شده‌ای، در کار خودت دچار حیرت و عجز و سرگردانی می‌شوی.

 امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

اگر ببینی بیمار و برهنه هستی، به زودی از دنیا خواهی رفت، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ… _ … شما تک تک چنانکه نخستین بار خلقتان کرده‌ایم پیش ما آمده‌اید… (انعام-94)  اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی لباس خود را از دست داده‌ای یا از بدنت درآورده‌اند و برهنه شده‌ای، قدر و منزلت تو کم شده و دچار حقارت و خواری می‌شوی.
مطیعی تهرانی: 

 • چنانچه کسی در خواب خویشتن را برهنه ببیند مردم او را همان طور که هست خواهند شناخت. زیاد اتفاق می‌افتد که در خواب به صورت برهنگی ظاهر می‌شود.
 • اگر برهنه بودیم و لباس پوشیدیم از گزندی در امان می‌مانیم. اگر در حال برهنگی کسی به ما لباس پوشانید یا خودمان لباس بپوشیم به استعانت کسی از رسوائی و فضاحت نجات می‌یابیم.
 • دیدن بدن برهنه دیگران آگاهی از شخصیت نهانی دیگران است. لخت شدن این را می‌گوید که خودمان کاری می‌کنیم تا سر زبان‌ها بیافتیم و دیگران درباره ما حرف بزنند و احیاناً بد بگویند.

تعبیر خواب برهنه بودن عورت

جابر مغربی می‌گوید:

 تعبیر خواب برهنگی و معلوم بودن عورت، رنج و سختی و رسوائی می‌باشد، ولی اگر عورت پوشیده باشد، تعبیرش برای مرد درستکار و صالح، خوب است، ولی برای شخص «فاسق»، بد می‌باشد. ‌
تعبیرگری می‌گوید: 

 • اگر در خواب ببینی عورت تو معلوم و ظاهر شده و مردم آن را می‌بینند، تعبیرش این است که راز تو فاش می‌شود.
 • اگر ببینی عورت خود را پوشاندی، راز تو مخفی و پوشیده می‌ماند.
 • اگر ببینی عورت تو ظاهر شده ولی زود آن را پوشاندی و کسی آن را ندید، اگر بیمار هستی بهبود پیدا می‌کنی، یا اگر بدهکار هستی بدهی خود را پرداخت می‌نمایی، یا چنانچه دچار ترس و بیم شده‌ای، ایمن می‌شوی .

مطیعی تهرانی: 

اگر خود را در خواب برهنه دیدیم ولی عورت ما پوشیده بود از چیزی می‌ترسیم که فاش شدن آن رسوائی نمی‌آورد.  

تعبیر دیدن زن برهنه در خواب

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

 • یک زن خواب ببیند که برهنه است: ناکامی از همه طرف
 • یک زن زیبای برهنه: پول خوبی بدست می‌آورید.
 • یک زن معمولی برهنه: نقشه‌ها و ایده‌های بزرگی در سر دارید.
 • یک زن برهنه خیلی زشت: خواسته‌های شما برآورده نمی‌شود.
 • یک دختر جوان و زیبای برهنه: تکبر و خودخواهی
 • زن شما برهنه است: اعضای فامیل درباره شما حرف می‌زنند.
 • تعداد زیادی زن برهنه: مردم نظر بلندی روی شما دارند.
 • مردان و زنان لخت به اتفاق یکدیگر: شما شخص باوفا و نجیبی هستید.
 • برهنگان در حال دویدن: ایده‌هایتان را از دست می‌دهید.
 • شما با یک شخص برهنه خوابیده‌اید: پریشانی و تشویش
 • با یک زن برهنه در محلی دور از خانه خودتان خوابیده‌اید: یکنفر به شما آزار خواهد رساند.
 • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *