تعبیر خواب تدفین

هانس کورت می‌گوید:

 اگر خواب ببینید که در مراسم تدفین یکی از نزدیکانتان شرکت می‌کنید، به این معنا است که باید بیشتر مراقب خود باشید تا دچار گرفتاری و بیماری نشوید. اگر در مراسم تدفین همه ناراحت و غمگین باشند، به این معنا است که دچار غم و اندوه می‌شوید. 

لیلا برایت:

 اگر در خواب مشاهده کنید که با خانواده‌ی خود به یک مراسم تدفین می‌روید، نشانه‌ی جدایی از دوستان است.

 آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید در مراسم تدفین خویشاوندی شرکت کرده‌اید و آفتاب بر عزاداران می‌تابد، نشانه سلامتی اقوام و خویشان است و همچنین نشانه در راه بودن جشن ازدواج یکی از اقوام شماست. اما اگر خواب ببینید هوا بارانی و گرفته به نظر می‌رسد، دلالت بر آن دارد که بزودی خبر بیماری کسی را می‌شنوید که از شما دور است و در محیط کار احساس کاهلی و رخوت می‌کنید.
  • اگر خواب ببینید در مراسم تدفین، عزاداران چهره‌هایی غمزده به خود گرفته‌اند، نشانه آن است که بزودی بر محیط‌هایی نامطلوب پا خواهید گذاشت.
  • دیدن مراسم تدفین یکی از نزدیکان در خواب، علامت اختلافات و دعوا بین افراد خانواده است.

 لوک اویتنهاو می‌گوید:

 تدفین خویشاوند: رنج و محنت

تعبیر خواب خاکسپاری پدر و مادر

لیلا برایت:

 شرکت در مراسم تدفین پدر یا مادر خود در خواب، نشانه‌ی شکست در انجام کارها است. 

تعبیر خواب مراسم تدفین با لباس سیاه

آنلی بیتون: 

اگر زنی خواب ببیند با لباس سیاه در مراسم تدفین کسی شرکت کرده است، نشانه آن است که بزودی بیوه خواهد شد. 

لیلا برایت: 

اگر با لباس مشکی در مراسم تدفین کسی شرکت کنید، یعنی یکی از نزدیکان خود را از دست می‌دهید، 

تعبیر خواب مراسم تدفین غریبه

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن مراسم تدفین فردی بیگانه در خواب، دلالت بر نگرانی‌های ناگهانی دارد. 

لیلا برایت می‌گوید:

  • اگر در خواب مراسم تدفین یک غریبه را ببینید، نشانه‌ی به دست آوردن پول و ثروت است.
  • دیدن مراسم تدفین یک شخص بلند مرتبه در خواب، نشانه‌ی موقعیت‌های خوب شغلی است.

 لوک اویتنهاو می‌گوید: 

تدفین یک بیگانه: ارث 

تعبیر خواب دیدن مراسم تدفین خود

لوک اویتنهاو:

 مراسم تدفین خود: افکار بیهوده

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *