توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب ترازو

محمدبن سیرین گوید:  

  • تعبیر خواب ترازو، قاضی می‌باشد. 
  • تعبیر خواب کفه‌های ترازو، توجه و گوش کردن قاضی به حرف‌های طرفین دعوا می‌باشد و تعبیر پول‌های روی کفه‌های ترازو، خصومت و دشمنی است که پیش قاضی انجام می‌دهی. در جایی دیگر می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهم در ترازو داری، تعبیرش این است که به اندازه آن دشمنانی خواهی داشت.
  • اگر ببینی ترازوی نو داری یا کسی آن را به تو داده است،  قاضی و فقیه دینداری در آن مکان وجود خواهد داشت.
  • اگر ببینی با ترازو وزن می‌کنی، در بین مردم قضاوت و داوری می‌کنی.
  • اگر ببینی کفه‌های ترازو برابر هستند و به هیچ سمتی کج نشده‌اند و ثابت می‌باشند، قاضی عدالت را رعایت می‌کند، ولی اگر کفه‌های ترازو برابر نباشند و به یک سمت مایل شده‌اند، به این معنی است که قاضی عادل و منصف نخواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: 

اگر هر خوبی و بدی در ترازو ببینی، تعبیر آن مربوط به عدالت و انصاف قاضی می‌باشد.اگر ببینی شاهین ترازو شکسته است،  قاضی آن مکان از دنیا می‌رود. 

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

  • تعبیرهای سنجش و وزن کردن عبارتند از: 
  • قضاوت راست و حق 
  • نیکویی
  • محتاج شدن به قضاوت و داوری
  • حاکم شدن.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 ترازو در خواب‌های ما نشان ترس از بازخواست و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم. برخی از معبران نوشته‌اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می‌دهد که وقوع آن‌ها در اختیارما نیست. 

تعبیر خواب سنگ ترازو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سنگ‌های ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با ارائه آن دلایل می‌توانیم از خود دفاع کنیم. 

ابن سیرین گوید: 

تعبیر وزنه‌های ترازو، عدالتی است که قاضی بین طرفین دعوا به اجرا در می‌آورد. 

تعبیر خواب ترازوی بزرگ و کوچک

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 ترازو هر قدر بزرگ‌تر باشد گویای ترس بیشتر و خطای بزرگ‌تر و نهانی ما است. اگر در خواب ترازویی خیلی بزرگ دیدیم حادثه ای بزرگ اتفاق می‌افتد. اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می‌گرفت گویای جسارت و گستاخی ما است. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *