تعبیر خواب تنه درخت

منوچهر مطیعی تهرانی

 این گونه بیان می‌کند که درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه‌ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می‌شوند نازک‌تر می‌گردند و متفرق تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه‌ها بمانند گفته ابراهیم کرمانی فرزندان و متعلقان و خانواده شما هستند که مانند شاخه‌های درخت تقدم و تأخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است. 

بیننده خواب تنه درخت فرد جوانی باشد

منوچهر مطیعی تهرانی:

 اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگ‌تر و کفیل خانواده محسوب می‌شود و چنان چه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمایید. 

تعبیر خواب بیرون کشیدن تنه درخت

آنلی بیتون:

 بیرون کشیدن تنه درخت از خاک، نشانه آن است که با رویارویی قاطع با واقعیات زندگی، قادر خواهید شد خود را از فقر و فلاکت نجات بدهید. 

دیدن کنه و آفت بر تنه درخت در خواب

آنلی بیتون:

 دیدن کنه‌های بزرگ بر تنه درخت، نشانه آن است که دشمنان با بیرحمی می‌کوشند ثروت و دارایی شما را به تصرف خود درآورند. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *