تعبیر خواب درخت گردو

مطیعی تهرانی می‌گوید:

تعبیر گردوی با پوست و گردوی بدون پوست یعنی مغز گردو متفاوت است و این تفاوت کلی است. گردو با پوست مالی است حرام که آگاهانه از آن استفاده می‌شود. اگر ببینید گردو را از درخت می‌چینید و پوست آن را کنده که مغز آن را بخورید گناهی مرتکب می‌شوید که نه لذت آن دوام دارد نه مالی که بدست می‌آورید کام بخش است. 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • دیدن درخت گردو در خواب، علامت رفتن به سفرهایی دلپذیر و کسب سعادت در زندگی است.
  • اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانة آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

معبرین غربی گویند:

  • دیدن درخت گردو در خواب اشاره به همکاری و شدت در روابطتان دارد.
  • اگر در خواب گردو را بر درخت گردو مشاهده کردید شما از طرف اطرافیانتان حمایت مالی خواهید و در عوض شما برای آن‌ها دعای خیر خواهید کرد.
  • گرد آوری شده توسط سایت تعبیر خواب
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *