توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب زنبور

ابن سیرین می‌گوید: 

تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: 

تعبیرهای زنبور عبارتند از:

 1. غوغا و هیاهو
 2. انسان‌های پست
 3. لشکر
 4. ملخ
 5. دشمن
 6. فرزندان

اگر ببینی زنبور بلند وزوز می‌کند یا صدای بلندی در می‌آورد، تعبیرش ترس و بیم می‌باشد. 

مطیعی تهرانی:

 زنبور سرخ در خواب های ما دشمنی است که آزار می رساند ولی زنبور عسل انسان ضعیف و نادانی است که در غایت امر از جانب او سود عاید بیننده خواب می شود.  

ابن سیرین می‌گوید:

 • تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.
 • اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و اموال و غنیمت به دست می‌آوری.

جابر مغربی می‌گوید:

 اگر ببینی از زنبورهای عسل در حال گرفتن عسل هستی، حرف‌های باخیر و منفعت می‌شنوی و از آن‌ها فائده و منفعت به تو می‌رسد و بهره‌مند می‌شوی.

 کتاب فرهنگ تفسیر رویا: 

زنبور عسل در رویا نشان دهنده فعالیت مشترک، کار کردن در جمع، سخت کوشی و فداکاری است.

جابر مغربی:

 • اگر ببینی زنبورهای عسل به روی تو جمع شده‌اند و نیش می‌زنند، مال و اموال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری.
 • اگر زنبورهای عسلی را ببینی که عسل می‌خورند، به اندازه آن دچار ضرر و زیان می‌شوی.

ابن سیرین:

 اگر در خواب ببینی زنبور تو را نیش زده است، مرد پستی باعث رنج و ناخوشی تو می‌شود، یا اینکه حرف بد و ناخوشایندی به تو می‌زند. ‌

کتاب فرهنگ تفسیر رویا:

 از آنچه شخصی گفته یا کرده آسیب دیده‌اید. اگر پس از نیش زدن زنبور به فعالیت پرداختید به معنای این است که گاهی درد، خود انگیزه‌ای برای تلاش شما در جهت برطرف کردن آن می‌شود.

 مطیعی تهرانی:

 • اگر در خواب ببینید که زنبوری شما را نیش زد و گزید نشان آن است که سخنی سرد و تلخ می شنوید و این بستگی دارد به این که چه نوع زنبوری باشد.
 • اگر در خواب زنبوری را ببینید که در اتاق محل زندگیتان پرواز می کند و شما نگران هستید که مبادا غفلت نمایید و او شما را نیش بزند کسی در خانه شما هست که صداقت ندارد یا این که از عدم صداقت آگاهی دارید نمی توانید کاری بکنید. 
 • اگر زنبورهای بسیاری را دیدید ، در جمعی وارد می شوید یا با کسانی آشنایی می یابید که با ایشان موافقت خلقی ندارید.

ابن سیرین می‌گوید:

 اگر ببینی زنبورهای فراوانی به روی تو جمع شده‌اند، یـعـنـی در بین مردم پست گرفتار می‌شوی

 ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، لشکری در آنجا جمع می‌شود. 
 • اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانه تو جمع شده است، با زنی سخن‌چین سر و کار پیدا می‌کنی.

اگر ببینی زنبوری را کشته‌ای، بر دشمن پیروز می‌شوی . 

مطیعی تهرانی: 

 اگر ببینید زنبوری را کشتید بر دشمنی چیره می شوید و او را از خود می رانید.

گرد آوری شده توسط سایت : wWw.2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *