توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب مامور آجان

ديدن پاسبان در خواب نيکو است و خداوند به قدر و منزلت بيننده خواب می افزايد. پاسبانی کردن و پاس دادن نيز نيکو است و گويای خير و منفعت است. اگر در خواب ديديد که خودتان پاسبان شده ايد و لباس پاسبانی پوشيده ايد خواب شما میگويد که ناخود آگاه از چيزی و کسي بيمناک هستيد و میترسيد ليکن خواب بدی نيست و نبايد نگران باشيد. چنانچه در خواب ببينيد که پاسبانی به شما نزديک مي شود امنيت و فراغت خيال می يابيد و رفع نگرانی و تشويش شما میشود. اگر ديديد که با پاسبانی همراه هستيد و راه مي رويد و در يک مسير سفر میکنيد به سفر میرويد و چنانچه پاسبان چيزي به شما داد زيان میکنيد و پولي نه چندان زياد را از دست مي دهيد. اگر شما به پاسبان چيزي بدهيد در آينده نزديک سودی نصيب شما مي شود و بهره ای میبريد. اگر در خواب با پاسبان صحبت میکرديد در روزهاي آينده مورد سئوال قرار مي گيريد و لازم مي شود که به پرسشی جواب بدهيد. نه سئوال شما را خوشنود میکند و نه جواب را به رضايت میدهيد و بالاخره اگر کسي را با لباس پاسبانی ديديد و او آشنای شما بود در روزهای آتی يکی از خويشاوندانتان به شما خيانت مي کند و دروغ مي گويد .

منبع : 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *