تعبیر خواب پادگان نظامی

لیلا برایت می‌گوید:

دیدن پادگان در خواب، نشانه‌ی آن است که محل زندگیان را تغییر خواهید داد. 

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر در خواب خود را در حیاط پادگان دیدید، نشانه‌ی آن است در یکی از کارهایتان دچار شک می‌شوید. 

لیلا برایت می‌گوید: 

اگر خواب ببینید که پادگان را ترک می‌کنید، بیانگر داشتن اوقات خوش است. 

آنلی بیتون:

  • اگر درخواب اردوگاهی ببینید، نشانه آن است که دوستان به موقعیت‌های بهتری در زندگی دست می‌یابید و شما به آینده ای تاریک خواهید رسید.
  • اگر دختری خواب ببیند در اردوی نظامی به سر می‌برد، نشانه آن است که با اولین درخواست ازدواج خواهد کرد.
  • اگر زنی شوهردار خواب ببیند در اردو و پادگان سربازان به سر می‌برد، نشانه آن است که دامنش لکه دار می‌شود و شوهرش او را طلاق می‌دهد.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • خواب یک اردوگاه نظامی: یک زندگی سالم و طولانی
  • شما در یک اردوگاه هستید: دردسرهای بزرگ در آینده
  • منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *