تعبیر خواب پدر

لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن پدر در خواب برای دختران، به این معنا است که باید در کارهایشان دقت بیشتری انجام دهند و برای پسران، بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهند شد. 

آنلی بیتون می‌گوید:

 اگر در خواب پدر خود را ببینید، علامت آن است که با مشکلی در زندگی مواجه می‌شوید. مشکل شما حل نمی‌شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنید. 

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • پدر: نیکبختی
  • پدر شدن: تحولات

تعبیر خواب پدر فوت شده

آنلی بیتون:

  • اگر خواب پدر خود را ببینید که پیش تر مرده است، علامت آن است که کارهای شما به سختی پیش خواهد رفت.
  • اگر دختری خواب پدر خود را ببیند که پیش تر مرده است، نشانه آن است که نامزدش او را فریب می‌دهد.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 پدر در حال مرگ: شرمساری

تعبیر خواب بوسیدن پدر

کتاب سرزمین رویاها: 

پدر خود را می‌بوسید: شادی

درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  • شما پدربزرگ یا مادر بزرگ هستید: آرزوهایتان برآورده می‌شوند.

با پدر بزرگ یا مادر بزرگ صحبت می‌کنید:

  1. ارث
  2. مرگ ناگهانی
  • بچه‌های کوچک به همراهی پدر یا مادر بزرگشان شما در سلامتی کامل خواهید بود.

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن و گفتگو با پدر بزرگ یا مادر بزرگ خود در خواب، علامت آن است که با مشکلاتی مواجه می‌شوید که به سختی می‌توان از پس آن‌ها برآمد، اما با گوش سپردن بر پند و اندرز دیگران سر انجام بر مشکلات غلبه می‌کنید. 

لیلا برایت می‌گوید:

 اگر خواب ببینید که با پدربزرگ یا مادربزرگ خود مشغول صحبت هستید، دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *