تعبیر خواب پشت بام

ایستادن روی پشت بام: 

اوج گیری هشیاری

تعمیر پشت بام:

 خلق استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن، احساس آسیب پذیری

چکه کردن پشت بام یا سقف:

 نیاز به استراتژی‌هایی جدید برای از پس زندگی برآمدن

اگر خانه یا ساختمان پشت بامی نداشت:

 اگر رویا تهدید آمیز نبود، به نبود مرز میان شخصیت و ماورا طبیعت یا آگاهی متعالی اشاره می‌کند؛ حس ارتباط با حیات یا آگاهی گسترده تر. اگر رویا تهدید آمیز بود، احساس اینکه نیروهایی از خارج به فرد هجوم آورده اند.

باغچه روی پشت بام: 

رشد ذهنی روانی و شکوفا شدن ایده‌ها، بصیرت و توانایی‌های نو 

تعبیر خواب پشت بام

هانس کورت می‌گوید:

 دیدن پشت بام در خواب، بیانگر رسیدن به خوشبختی است. 

تعبیر خواب افتادن از پشت بام

هانس کورت می‌گوید:

 سقوط از پشت بام در خواب، نشان‌دهنده‌ی آن است که دچار مشکلی می‌شوید. 

آنلی بیتون می‌گوید: 

اگر خواب ببینید بر پشت بام خانه ای ایستاده‌اید، علامت آن است که به سعادتی بی کران دست خواهید یافت. اما اگر احساس کنید از پشت بام سقوط می‌کنید، نشانه آن است که در زندگی هیچ تکیه گاه محکمی نخواهید داشت. 

تعبیر خواب خوابیدن در پشت بام

هانس کورت می‌گوید: 

اگر خواب ببینید که در پشت بامی خوابیده‌اید، به این معنا است که دشمنانتان نمی‌توانند به شما آسیب برسانند.

 آنلی بیتون می‌گوید:

 خوابیدن بر پشت بام در خواب، علامت آن است که از گزند دشمنان همواره محفوظ خواهید ماند. 

تعبیر خواب فرو ریختن سقف

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید بام خانه ای در حال فروریختن است، علامت آن است که با مصیبتی ناگهانی مواجه خواهید شد.
  • اگر خواب ببینید سقف خانه ای را تعمیر می‌کنید، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد.

مطیعی تهرانی:

 اگر در خواب دیدید که سقف روی سر شما خراب شد به هیچ وجه خوب نیست.

منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *