تعبیر خواب پنجره

آنلی بیتون می‌گوید:

 دیدن پنجره در خواب، علامت آن است که تلاش‌های شما برای رسیدن به آرزوهای درخشان، نقش بر آب خواهد شد. 

لیلا برایت می‌گوید:

 دیدن پنجره‌ای باز در خواب، نشانه‌ی آن است که موفقیت‌های بسیاری پیش رو دارید. 

تعبیر خواب نگاه کردن به بیرون از لب پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 نگاه کردن از پنجره: یک دیدار منتفی شده 

آنلی بیتون: 

  • اگر در خواب از پنجره ای به بیرون نگاه کنید و چیزهایی عجیب به چشمتان بخورد، علامت آن است که در پیش بردن شغل مورد علاقه خود با شکست روبرو می‌شوید.
  • نشستن بر لب پنجره در خواب، علامت آن است که قربانی حماقت خود خواهید شد.

تعبیر خواب وارد شدن از پنجره

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 وارد شدن از پنجره: شکست خوردن یک اقدام

 آنلی بیتون:

 اگر خواب ببینید از پنجره وارد خانه می‌شوید، علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می‌کنید. 

تعبیر خواب پنجره بسته

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 بسته: موانع بر سر راه برنامه‌های ریخته شده 

آنلی بیتون:

 دیدن پنجره‌های بسته در خواب، علامت آن است که از عزیزان خود جدا خواهید شد.

 لیلا برایت: 

دیدن پنجره‌ای بسته در خواب، نشانگر بروز مشکلات است. 

تعبیر خواب پنجره شکسته

آنلی بیتون: 

دیدن پنجره‌های شکسته در خواب، علامت آن است که سوء ظن‌هایی مصیبت بار به شما هجوم خواهد آورد. 

تعبیر خواب از پنجره بیرون رفتن

آنلی بیتون:

اگر خواب ببینید از پنجره ای فرار می‌کنید و به بیرون می‌روید، علامت آن است که با درد سری دست به گریبان می‌شوید که شما را از حرکت باز می‌دارد. 

لیلا برایت می‌گوید:

اگر خواب ببینید که از پنجره به طرف بیرون پریده‌اید، ببیانگر بروز اختلافات است. منبع : سایت عکس و تصاویر 2aks.ir

اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *