توعکس، گالری تصاویر

عکس های پس زمینه ، عکس بازی ها ، تصاویر طبیعت ، عکسهای بازیگران ، عکس با کیفیت بالا ، عکس ماشین ، عکس موتور ، تصاویر حیوانات ، دانلود عکس ، آپلود عکس ، توعکس

متفرقه

تعبیر خواب چوب

محمدبن سیرین گوید:

 چوب در خواب دیدن، نفاق است و بعضی از معبران گویند: چوب در خواب مردی است که در نفاق است. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 چوب در خواب تباین و اختلاف و نفاق و دودستگی و چیزهایی است از این دست. چوب در خواب انسانی است منافق و دروغ گو که بدون هیچ سود و ثمری دروغ می‌گوید و نفاق ایجاد می‌کند و تحت هیچ شرایطی رام نمی‌شود. این نوع اشخاص در خواب‌های ما به صورت چوب و تخته تجسم می‌یابند. به خصوص چوب‌هایی که ناهمواری و شکاف و ترک خوردگی و فاق دارند و یا این که کج و معوج هستند که جز به آتش صاف نمی‌شوند. چوب را در خواب در انواع و اشکال می‌توان دید و با توجه به تأویل فوق تعبیر خواب دشوار نیست. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 روی هم رفته کمد، اشیا چوبی و مبلمان و اشیا منقولی که از چوب ساخته می‌شوند در خواب‌های ما وبال هستند مگر در چوبی که تعبیر جداگانه دارد. چوب و تخته و الوار وبال و گرفتاری و مردم منافق‌اند. اگر در خواب ببینید که یک کمد چوبی یا مبل خریده اید برای خود وبال و گرفتاری درست می‌کنید. 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 چوب‌های شکل نگرفته بیگانگانی هستند که هنوز به آن‌ها الفت نگرفته‌ایم ولی اگر انس گرفتیم دل کندن از ایشان دشوار می‌شود مثل الوار که چون به کمد و مبل تبدیل می‌شود نمی‌توان به آسانی دور انداخت و بیرون از خانه نهاد. چون تعبیر درباره چوب و اشیا چوبی بسیار گسترده است کلیات را نقل می‌کنم تا خودتان بتوانید خوابی را که دیده‌اید تعبیر کنید. انشا الله خیر است. 

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید از دسته ای چوب، دود غلیظی بر می‌خیزد، نشانه آن است که دشمنان بزودی به شما هجوم می‌آورند، اما اگر چوب‌ها در آتشی درخشان بسوزند، علامت آن است که از بدبختی نجات می‌یابید و از خوشبختی بزرگی بهره مند می‌شوید.
  • اگر خواب ببینید روی هیزم‌های شعله ور راه می‌روید، نشانه آن است که از نادانی دوستان خود لطمه می‌خورید. اگر در خواب بتوانید بی آنکه پایتان بسوزد از روی هیزم‌ها راه بروید، نشانه آن است که بطور سحر آمیزی آرزوهایتان جامه عمل می‌پوشد.
  • اگر خواب ببینید، شما را به تیرکی چوبی بسته‌اند و هیزم‌هایی برای سوزاندن شما گرد می آودند، علامت آن است که بدبختی و زیانی در انتظار شماست، اما اگر در خواب بتوانید خود را آزاد کنید و بگریزید، نشانه آن است که به سعادتی طولانی دست خواهید یافت.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • بریدن چوب: ضرر و زیان
  • حمل چوب: شما دچار مشکلات مادی حاد خواهید شد
  • خرید چوب: غم و غصه
  • چوب صمغ دار: نقشه‌هایتان به انجام نخواهد رسید
  • خرده چوب خشک: پول بدستتان خواهد رسید، یا مال غیر منتظره ای به شما داده می‌شود.
  • گرد آوری شده توسط سایت توعکس
اشتراک گذاری کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *