عکس های عقرب

کژدم یا عقرب نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد.

بیشتر بخوانید

عکس های کاسکو

کاسکو یا طوطی خاکستری آفریقایی پرنده‌ای محبوب در کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای دیگر جهان است. علت محبوبیت این

بیشتر بخوانید

عکس های قناری

قناری پرنده ای زیبا است که آواز میخاند و با رنگ های مختلفی وجود دارد مردم قناری را برای آواز

بیشتر بخوانید

عکس های طوطی

طوطی‌ها عبارتند از نزدیک به ۳۷۲ گونه پرنده در ۸۶ سرده گوناگون که راستهٔ طوطی‌سانان از فروردهٔ نوآروارگان را تشکیل

بیشتر بخوانید

عکس های ملخ

ملخها ، پروانه‌ها ، مگسها و بسیاری از جانوران دیگر رده حشرات را تشکیل می‌دهند. حشرات دارای انواع مختلف بوده

بیشتر بخوانید

عکس های مرغ مگس خوار

گرانبهاترین هدیه ای که نیمکره غربی زمین به دنیای پرندگان داد خانواده مرغان مگس خوار است. پرندگانی با زیبابی های

بیشتر بخوانید

عکس های مرغ مینا

مرغ مینا (مرغ مقلد) بهتر است این پرنده را از وقتی خیلی کوچک است حدودا 2 تا 3 هفته ای

بیشتر بخوانید