عکس های خفاش

خفاش تنها پستان داری است که میتواند پرواز بکند . دستان این پرنده به صورت شبکه‌ای به هم وصل است

بیشتر بخوانید