عکس مرغابی

مرغابی یا اردک  نامی است که معمولاً برای تعدادی از گونه‌های مرغابی سانان در خانوادهٔ اردکیان به کار می‌رود. مرغابی

بیشتر بخوانید