پرچم آنتیگوا و باربودا

پرچم آنتیگوا و باربودا توسط رجینالد ساموئل طراحی و در سال ( 1967 ) پذیرفته شد پرچم آنتیگوا و باربودا

بیشتر بخوانید