عکس سنجاب

سنجابتعداد گونه ی سنجاب(۷۰ )رنگ / قهوه ای خاکستری و کرم طول: ۱۳تا ۹۰سانتی متر طول عمر: تا ۱۰سال دشمنان:

بیشتر بخوانید