عکس لاک پشت

لاک‌پشت‌ها، سنگ پشت و یا کَشَف‌هاسرده‌ای هستند از راستهٔ لاک‌پشت‌سانان لاک‌پشت‌سانان از بی‌کمانان هستند، آب‌پرده‌دارانی (خزندگانی) با لاک استخوانی پشتی

بیشتر بخوانید