عکس های عقرب

کژدم یا عقرب نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد.

بیشتر بخوانید