عکس های مرغ عشق

مرغ عشق برای اولین بار در سال ۱۸۰۵ توسط «جورج شاو» مدیر جانورشناسی موزه طبیعی بریتانیا شناسایی شد و در

بیشتر بخوانید